Нови конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа у 2023. години

Министарство за бригу о селу је и ове године расписало Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом. За ту намену  Влада Републике Србије је одредила средства у укупном износу од 500.000.000,00 динара. На Конкурс се могу јавити млади пољопривредници појединци, брачни парови или ванбрачни партнери, као и самохрани родитељи који испуњавају и друге услове предвиђене јавним конкурсом. Градскa управa Врање позива све заинтересоване да искористе овај вид помоћи државе, која је због великог интересовања грађана одвојила значајна средства за ову меру. Потенцијални корисници овог програма треба да конкуришу заједно са локалном самоуправом и то у што краћем року, јер ће се бесповратна средства одобравати по редоследу поднетих пријава. Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара, а њену тржишну вредност утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове. Сходно условима Конкурса подносиоци пријаве морају бити пунолетни држављани Републике Србије, да немају више од 45 година, да нису власници непокретности на територији Србије, да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретнисти… Све остале информације заинтересовани могу преузети са линка https://mbs.gov.rs/konkursi.php .

Сеоска кућа са окућницом треба да испуњава основне услове за живот и становање, да поседује струју, воду, канализацију, као и инфраструктуру предвиђену конкурсом. Рок за подношење захтева је 30. новембар 2023. године. Међутим, како је већ поменуто, средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка буџетских средстава. Заинтересовани грађани са подручја града Врања сва обавештења и детаљне информације за учешће на конкурсу могу добити у канцеларији број 37, Градске управе града Врања, у ул. Краља Милана број 1.

Извор: Сајт града Врања 

Подели: