Виши суд у Врању: Казна доживотног затвора за тешко убиство

Кривично веће Вишег суда у Врању састављено од двоје судија и троје судија поротника је у кривичном поступку по оптужници Вишег јавног тужиоца у Врању, против оптуженог Дејана Павловића из Врања због кривичног дела тешко убиство и кривичног дела насиље у породици, изрекло а након тога 10. марта 2023. године јавно објавило пресуду којом је оптуженог Дејана Павловића из Врања због наведених кривичних дела, осудило на јединствену казну доживотног затвора и изрекло му меру безбедности обавезног лечења алкохоличара, стоји у саопштењу Вишег суда у Врању.

Оптуженом је продужен притвор до упућивања на издражавање казне затвора. Оштећени су упућени на парнични поступак, ради остваривања имовинскоправног захтева. Против наведене пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у Нишу, у року од 15 дана, по пријему писаног отправка пресуде.

Извор: Виши суд у Врању 

Подели: