АТВСС Одсек Врање: Ево зашто су студенти одбарали смер Саобраћај и транспорт?

На Академији техничко васпитачких струковних студија, Одсек у Врању студентима је омогућено да похађају и један од смерова будућности Саобраћај и транспорт. Похађањем овог студијског програма студенти стичу широку основу инжењерских знања и вештина, а настави процес се одвија кроз интерактивне теоријске и практичне наставе.

Саобраћај и транспорт је један од студијских програма Академије техничко васпитачких струковних студија, Одсека у Врању који изазива велико интересовање студената. Није  важно само информисати будуће возаче о саобраћајним прописима, већ и развити им навике разумног понашања и смисао одговорности истакао је мастер инжењер саобраћаја Јован Мишић који ради са студентима који су се одлучили да им саобраћај буде животно опредељење.

Академија техничко васпитачких струковних студија, Одсек у Врању може се похвалити добром опремљеношћу и савременим учионицама који студентима, поред теоријског омогућавају и практичан рад. Наочаре за симулацију опасних фактора у саобраћају су од велике користи студентима јер се њихов ефекат огледа у смањеној способности за брзо односно рефлексно реаговање у области свих чула код возача.

Свршени студенти Студијског програма Саобраћај и транспорт могу да наставе школовање на специјалистичким и мастер струковним студијама уколико се за то определе, а компетентност свршених студената, огледа се у спремности за самосталан рад у свим областима друмског саобраћаја.

 

 

 

 

Подели: