АТВСС Одсек Врање: Заштита животне средине студијски програм будућности

У центру пажње овог понедељка била је Академија техничко васпитачких струковних студија Одсек у Врањи студијски програм заштита животне средине. О предностима овог програма, начину и условима студирања, циљевима и стицању неопходних класификација за звање струковни инжењер заштите живптне средине говорили су Љиљана Ђорђевић доктор наука заштите животне средине, тијана Милановић специјалиста биологије  и радмила Филиповић студенткиња треће године на овом програму и председница Студентског парламента.

Подели: