Коначна листа крајњих корисника за реализацију мера енергетске санације

Комисија за реализацију мера енергетске санације у складу са Правилником и расписаним Јавним позивима сачинила је Коначну листу крајњих корисника (грађани)  у спровођењу енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Врања за 2023. годину.

На коначну листу крајњих корисника (грађана), подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији за реализацију енергетске санације у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници града Врања.

Извор: Градски сајт

Подели: