Предео изузетних одлика „Долина Пчиње“ од великог значаја

Предео изузетних одлика „Долина Пчиње“ под управом је Епархије врањске. Заштита овог водотока је усмерена ка очувању квалитета воде, истраживању његовог живог света, као и заштити овог простора.

Подели: