У ЗЦ Врање свечано обележено 65 година постојања Службе за трансфузију крви

Служба за Трансфузију крви при Општој болници у Врању већ 65 година даје велики допринос у функционисању комплетног здравства на територији града Врања и Пчињског округа.

-Све је почело 1958. године када је  прикупљена  прва јединица крви од добровољног даваоца у просторијама при Хирушком одељењу. На почетку, пословима из области трансфузиолошке делатности је руководио др Градимир Ценић доајен врањске хирургије. Специјализацију из Опште хирургије добио је уз услов да заврши курс трансфузиологије крви у Заводу за трансвузију крви у Београду. Тромесечни курс је успешно завршио и у болници у Врању основао Службу трансфузије крви, што ће омогућити много сложенији и обимнији рад на Хируршком а и другим одељењима болнице у Врању – каже начелник болничке банке крви, Здравствени центар Врање др Душан Јовановић.

-Била је то идеја прим. др Слободана Паламаревића. Под његовим руководством, од тада је било могуће радити операције на глави, грудном кошу, трбуху, као и друге хируршке захвате… Kако се свест о трансфузији крви  повећавала тако се и ова служба увећавала и осавремењивала. Најпре је формиран Kабинет за трансфузију крви 1958. године у коме је радио медицински техничар Петруш Станојковић. Завршио је курс за трансфузисте у Скопљу. У другој половини шездесетих година прошлог века додељена је прва специјализација из трансфузиологије др Гордани Ђорђевић, а примљен је и још један медицински техничар трансфузиста. Kасније Kабинет прераста  у Службу за трансфузију крви и то у тренутку преласка у нови простор у кругу  Болнице 1980. године. Овом службом руководи др Гордана Ђорђевић први специјалиста трансфузиологије у Пчињском округу. У том периоду радило се пуно на промоцији и пријему добровољних давалаца у сарадњи са организацијом Црвеног крста. На промоцији и омасовљењу добровољног давалаштва постигнути су значајни резултати.  Из године у годину број двавлаца крви је растао што је према подацима Црвеног крста град Врање сврставало у средине са највишим процентом давања годишње у односу на број становника у Републици Србији – каже начелник болничке банке крви,  др  Јовановић.

Од 2000.године у Служби је почела и  припрема лабилних продуката од крви, пре свега свеже смрзнуте плазме и криопреципитата. Од 2017. године кренуло се са извођењем  аутологних трансузија и то у виду преоперативне колекције код елективних хирушких процедура.

Такође и други послови из области трансфузиолошке делатности заузимају значајан простор у раду службе. Предтрансфузијска испитивања, припрема и контрола лабилних продуката крви, имуносеролошка испитивања, класићни тестови хемостазе, орална антикоагулантна терапија, антитромбозна терапија и лечење пацијената. Повећава се стручни кадар, додељују нове специјализације из трансфузиологије, обучавају се и лиценцирају нови медицински техничари за рад у трансфузији. Почетком 2019. године Служба је пресељена у просторије Новог хирушког блока болнице где се и данас налази.

-Данас је  то служба опремљена саврменим аутоматизованим апаратима и уређајима која обавља делатности из области Kлиничке трансфузилогије и ради по протоколима “Patient blood management-a”, спремна да одговори новим изазовима и захтевима савремене медицине у циљу бољег и квалитетнијег лечења. У Служби се изводе тестови из имунохематологије, тестови хемостазе, тестови агрегације тромбоцита, а од скора и тестови вискоеластометрије. У оквиру лекарских тимова болнице одлуку о примени крви и лабилних продуката од крви, као и одлуку о примени хемостатских лекова, антитробозне, антиагрегацијске и антикоагулантне терапије доносе трансфузиолози наше службе. За квалитет у раду Службе одговорно  је и стручно особље и то четири лекара специјалиста транфузиологије и дванаест медицинских техничара/лабораната од којих је девет стручно оспособљено за рад у трансфузији крви. У организационом погледу Служба је подељена на три кабинета и један одсек и то: Kабинет за аутологну трансфузију и терапијске венепункције, Kабинет за хемостазу и тромбозу, Kабинет за пренаталну заштиту трудница и имунохематологију и Одсек за пријем, контролу и издавање крви и крвних продуката – наглашава начелник болничке банке крви, Здравствени центар Врање др Душан Јовановић.

 

Подели: