У радном делу седнице Скупштине града усвојен ребаланс буџета за 2023. годину

Радни део Скупштине града почео је усвајањем Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Врања за 2023. годину. Уводно излагање поднео је члан Градског већа Бојан Костић истичући да је укупан ребаланс буџета пројектован на износ од 3.664.146,00 динара, што је за 2% више у односу на остварене приходе у 2022. години.

-Најважније измене у буџету тичу се средстава за завршетак реконструкције опште болнице, изградњу водоводне мреже ка селу Нерадовац и повећање средстава  у износу од 77 милиона динара за област социјалне и дечје заштите, пре свега за субвенционисани превоз ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на теритирији града Врања- рекао је Костић.

Након тога, усвојена је Одлука о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима, као и Информације о степену усклађености планираних и релизованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Врање, за периоде од 01.01. до 31.03.2023. и од .01.01 до 30.06.2023. године. Такође, одборници су разматрали и усвојили  Одлуку о измени и допуни одлуке о разрешењу и именовању председника и заменика, чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије Града Врања у сталном саставу, Решење о именовању чланова Локалног савета родитеља града Врања, као и Решења о измени и допуни решења о именовању чланова школских одбора у средњим школама на територији града Врања.

Извор: Градски сајт

Подели: