Објављена Дигитална туристичка мапа Врања

ГИС Врање ГеоПортал објављује Дигиталну туристичку мапу Врања. Циљ је креирање квалитетног дигиталног водича који ће допринети бољој туристичкој информисаности како туриста који долазе у град, тако и локалног становништва.

Мапа садржи 186 ентитета од значаја за развој туризма града – туристичке локалитете за посету у оквиру којих су обележене развијене, афирмисане али и потенцијалне туристичке вредности Врања, као и ентитете за пружање корисно – сервисних информација туристима.

Мапирани су објекти који су отворени за посету туриста, репрезентативни објекти града, али и потенцијални ресурси који чине основу за развој пре свега културног туризма Врања, али и за развој туризма специфичних интересовања захваљујући постојању живописних предела нетакнуте природе врањског краја.

Битан слој у оквиру мапе припада и угоститељским објектима за исхрану и пиће, с обзиром на богато гастрономско наслеђе града и препознатљиве специјалитете.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1744

Извор: Сајт града Врања 

Подели: