Расписан тендер за изградњу петље Врањска Бања

ЈП „Путеви Србије“ расписали су јавну набавку за радове на аутопуту А1 (Е-75) Београд-Ниш- граница са Северном Македонијом. Реч је о деоници аутопута Владичин Хан – Доњи Нерадовац, односно изградњи петље Врањска Бaња. Процењена вредност тендера је око 1,5 милијарди динара без ПДВ-а.

Понуђач је у обавези да изради пројектно техничку документацију односно пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење, као и пројекат изведеног објекта, те да изградње петљу Врањска Бања.

Планирана петља Врањска Бања (на км 534+199,73 аутопута А1),је од националног, а у перспективи и међународног туристичког значаја, као и везе постојећег државног пута IIБ реда број 442 и Kриве Феје, са изграђеном деоницом аутопута. Посредно повезује водоакумулацију Првонек и скијалиште Бесна Kобила.

– Петља је облика „трубе“ са пуним програмом веза. Актуелна веза Врањске Бање са Врањем и ауто путем се остварује прелазом магистралне пруге у нивоу и прелазом преко Јужне Мораве старим челичним мостом чији профил дозвољава само наизменично коришћење по смеровима јер садржи једну возну траку – наглашава се, између осталог, у тендерској документацији.

Kако се додаје, у оквиру изградње нове петље, израда мостова подразумева мост преко железничке пруге Ниш – Прешево (у саставу петље Врањска Бања) и мост преко Јужне Мораве (такође у саставу ове петље), а планиран је и мост у петљи Врањска Бања преко државног пута Iа реда.

Фото: Institut za puteve ad Beograd/Idejno rešenje, screenshot

Понуђени рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу не може бити дужи од 120 календарских дана од закључења уговора, а рок за завршетак комплетних радова на изградњи не може бити дужи од 31. јула 2025. године, прецизира се у документацији.

– Од тренутка увођења Извођача у посед до примопредаје радова саобраћај на аутопуту се не сме прекидати – истиче се, између осталог у документацији.

Идејни пројекат „Аутопут А1 (Е-75) Београд – Ниш – граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац, петља Врањска Бања“ израдио је Институт за путеве АД Београд.

Рок за подношење понуда је 29. јануар

Извор: www.ekapija.com

Фото: Institut za puteve ad Beograd/Idejno rešenje, screenshot

Подели: