Нови конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа

Министарство за бригу о селу је и ове године расписало Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и за ту намену Влада Републике Србије одредила је укупно 500.000.000,00 динара. Циљ програма је смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима,  мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања. Подносиоци пријава конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе потврћује тачност података и испуњеност услова. Градскa управa Врање позива заинтересоване грађане да искористе овај вид помоћи државе, која је ове године због великог интересовања грађана, такође, одвојила значајна средства за ову меру.  Заинтересовани потенцијални корисници овог програма треба да конкуришу заједно са локалном самоуправом и то у што краћем року, јер ће се бесповратна средства одобравати по редоследу поднетих пријава.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом, по уредби, не може бити већа од 1.200.000,00 динара, а њену тржишну вредност утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове. Субјекти који могу да конкуришу су појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери који испуњавају и друге услове предвиђене јавним конкурсом. Морају бити пунолетни држављани Републике Србије, да немају више од 45 година, да нису власници непокретности на територији Србије, да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретнисти. Ове и све друге информације могу преузети на линку https://mbs.gov.rs/konkursi.php

Сеоска кућа са окућницом треба да испуњава основне услове за живот и становање, да поседује струју, воду, канализацију, као и инфраструктуру предвиђену конкурсом. Рок за подношење захтева је 1. новембар 2024. године, али како је већ поменуто, средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка буџетских средстава. Заинтересовани грађани са подручја града Врања обавештења и детаљне информације за учешће на конкурсу могу добити у канцеларији 37, Градске управа града Врања, у ул. Краља Милана бр.1

Извор: Сајт града Врања 

Подели: