Ко има право на подстицаје по хектару обрадиве земље?

Многи пољопривредни произвођачи постављају питање на који начин могу да пријаве земљу коју обрађују. Одговор на ово питање, за ТВ Врањска плус дао је др ветеринарске медицине Роберт Ширтов, саветодавац ПССС Врање.

У току је рад на измени Закона о пољопривреди и руралном развоју у погледу прописивања основа за коришћење земљишта за добијање субвенција. Новина се односи на то да се пољопривредницима који немају доказ о власништву, нити уговор о закупу, дозволи да се упишу у еРПГ на основу посебне изјаве оверене код нотара под кривичном и материјалном одговорношћу, којом гарантују да је наведена парцела она коју баш они обрађују што ће и документовати надлежним инспекцијама када дођу у проверу.

Подели: