Рок за подношење захтева за подстицаје у биљној производњи 1. април

Рок за подношење захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи од 18.000 динара по хектару траје до првог априла 2024. године.

Подношење захтева за подстицаје по хектару биљне производње одвија се независно од подношења захтева за субвенције за набавку сертификованог семена. Пре подношења захтева неопходно је да у електронском Регистру пољопривредних газдинстава пољопривредници уреде податке о површинама и биљним културама на парцелама и да изврше обнову регистрације пољопривредног газдинства.

Подстицаји се остварују по површини биљне производње засејане, и пријављене површине под одговарајућом биљном културом, до највише 100 хектара.

Подели: