Градско веће сутра о расписивању конкурса за именовање директора јавних установа

Градоначелник Врања др Слободан Миленковић сазвао је за уторак, 19. март, десету седницу Градског већа. На седници ће бити разматране Одлуке Управних одбора о расписивању конкурса за именовање директора јавних установа: Позориште „Бора Станковић“, Народни музеј, Историјски архив „31. јануар“, Народни универзитет и „Школа анимираног филма“.

Чланови Градског већа ће разматрати и Предлог Решења о образовању Организационог  одбора за реализацију манифестације 44. „Борини позоришни дани“,  као и Предлог Решења о измени решења о образовању Савета  за управљање миграцијама и трајна решења за за избегла и привременео расељена лица.

На дневном реду ће се наћи и Предлог Закључка о начину испуњавања обавеза Града Врања које произлазе из Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом, као и Предлог Решења о именовању Радног тела задуженог за реализацију активности на пројектовању, уговарању, набавци и изградњи интегрисаног система управљања комуналним отпадом који укључује и регионалну санитарну депонију.

Такође, биће разматрани и Извештаји Комисије за преглед извештаја о реализацији пројеката по расписаним јавним позивима за финансирање и суфинансирање пројеката из буџета Града из области културе, јавног информисања и омладинских удружења.

Седница почиње у 8 сати.

 

 

 

Подели: