Примена Локалног акционог плана за превенцију против вршњачког насиља у новој школској години

Локални акциони план за превенцију и борбу против вршњачког насиља Града Врања за период 2024-2026 усвојен је од стране већника. Његова примена почиње у новој школској години .

Локални акциони план за превенцију и борбу против вршњачког насиља Града Врања за период 2024-2026. je стратешки документ који има за циљ да унапреди капацитете у оквиру локалне заједнице на пољу превенције и борбе против вршњачког насиља. Врање је први Град који је покренуо овакву иницијативу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подели: