Расписан конкурс за пројекте из културе

Градско веће Града Врања расписало је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2017. годину. У односу на претходну годину новина је што уместо два конкурса на период од 6 месеци расписан је један конкурс за целу годину.

Области које обухвата конкурс су: изворно народно стваралаштво и заштита културне баштине; књижевно стваралаштво и издавачка делатност; позоришно и музичко-сценско стваралаштво; визуелно стваралаштво, филм и мултимедијални пројекти; музичко стваралаштво и извођачка делатност.

Посебна пажња ће бити посвећена пројектима који доприносе развоју културе, промовишу мултикултурализам и доприносе културној сарадњи и уметничкој размени у земљи и иностранству. Остали критеријуми, поред квалитета као основног критеријума за вредновање пројектног предлога су: иновативност, континуитет и одрживост, суфинансирање, партнерство и укључивање друштвено осетљивих група, жене, деца, особе са инвалидитетом, националне мањине.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у недељнику “Новине Врањске“ и на званичном сајту града, односно до 02. марта 2017. године. Период за реализацију пројекта је 01. децембар 2017. године.

Подели: