Нема проблема са водоснабдевањем

Потрошња воде у граду и околним селима је на задовољавајућем нивоу и користи се наменски, изјавио је за ТВ Врањска плус, Слободан Антић руководилац Службе за дистрибуцију воде и одржавања мреже Јавног преузећа Водовод. Максимум потрошње у току летњих месеци је око 250 литара у секунди.

Због високих температура у току дана, повећање потрошње воде је очекивано. За разлику од многих градова у Србији, Врање још увек нема проблем са ненаменском потрошњом.

Водовод је благовремено обавио све неопходне припремне радове како би се спремно дочекао летњи период тако да је максималним ангажовањeм свих својих капацитета обезбеђена довољна количина воде за све кориснике у Врању и околним селима.

Подели: