За унапређење ГИС-а 91.500 евра

Европска унија, преко развојног програма ЕУ ПРО, одобрила је реализацију 19 пројеката одабраних путем јавног позива и вредних преко два милиона евра, за успостављање и унапређење географског информационог система (ГИС) у 34 локалне самоуправе у Шумадији, западној, јужној и источној Србији. Европска унија ће пружити подршку процесу увођења и развоја ГИС-а кроз набавку софтвера и хардвера, као и друге рачунарске опреме. Овим ће се локалним самоуправама омогућити да на једном месту прикупљају, обрађују, и управљају просторним подацима и тако боље планирају развој, доносе одлуке и располажу ресурсима.

-Унапређени ГИС Града Врања учиниће доступним податке који се односе на изграђену и планирану инфраструктуру, услове за урбанистичко планирање, катастарске парцеле, улице, просторе за паркинг и сл. На тај начин будући инвеститори ће имати на располагању побољшане податке, са специјалним фокусом на мапирање локација за обновљиву соларну енергију, наводи се у саопштењу Програма ЕУ ПРО.

Укупан износ средстава за Град Врање износи 91.514€, од чега ЕУ ПРО издваја 76.000€, а локална самоуправа 15.514€.

Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра.

Подели: