Организован рад судске јединице Владичин Хан при Основном суду у Сурдулици за време ванредне ситуације

На основу одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Владичин Хан и Инструкцијама за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса корона, Основни суд у Сурдулици донео је следећу одлуку коју је потписала председница суда Сања Стојковић:

О организовању рада судске јединице Владичин Хан при Основном суду у Сурдулици, за време ванредне ситуације која је проглашена на територији општине Владичин Хан, у складу са Одлуком о одређивању посебних мера заштите становништа од заразне болести Кодид 19 и Инструкцијама за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS – COV – 2 (корона вирус) Градског завода за јавно здравље Београд, од 04. маја 2020. године

-Високи савет судства је донео Закључак од 06. јула 2020. године, којим је председницима судова наложено организовање рада суда чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID – 19, у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID – 19 на територији јединице те локалне самоуправе.

Законом о седиштима о подручјима судова и јавних тужилаштва, основан је Основни суд у Сурдулици са судским јединицама у Босилеграду и Владичином Хану.

Одлуком председника општине Владичин Хан, на предлог општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Владичин Хан, проглашена је ванредна ситуација, почев од 07. јула 2020. године у 7 часова, услед погоршане епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID – 19, а све ради даљег спровођења превентивних мера, као и мера заштите живота и здравља становништва.

Општина Владичин Хан, примењује Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19 од 07. маја 2020. године, Уредбу о допуни Уредбе за спречавање сузбијања заразне болести COVID – 19 и Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сизбијање заразне болести  COVID – 19 .

Сходно предњем за судску јединицу Владичин Хан при Основном суду у Сурдулици, организује се рад на начин да је неопходно и обавезно:

– пре почетка рада у згради судске јединице у Владичином Хану вршиће се прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање просторије;

– пре коришћења воде за пиће у објекту најпре ће бити отворене све славине, испустиће се вода да истече све док не поприми своје уобичајене карактеристике, а за случај да дође до измењених карактеристика воде потребно је обратити се ЈП „Водовод“ Владичин Хан;

– на улазу у објекат редовно ће бити пуњене дезобаријере и биће обезбеђена средства за дезинфекцију руку (о чему ће водити рачуна правосудни стражар) како би запослени и остала лица која улазе у зграду судске јединице извршила дезинфекцију обуће на дезобаријеру, дезинфекцију руку од стране задуженог лица правосудне страже и мерење телесне температуре безконтактним тополомером, свим запосленима у судској јединици, запосленима у органима који су смештени у згради судске јединице и свим посетиоцима суда. Све особе са евидентираном повишеном температуром биће тренутно удаљене из објекта и упућене на даљи третман код лекара у складу са важећим епидемиолошким правилима. Улазак у зграду судске јединице неће се дозволити лицима која не изврше дезинфекцију руку и обуће и не подвргну се провери температуре ручним даљинским мерачем – безконтактним топломером као и лицима која не носе заштитну маску и рукавице;

– у згради судске јединице обавезно, а најмање једанпут дневно биће извршена дезинфекција простора док траје радно време, а након завршетка радног времена и чишћења извршиће се поново дезинфекција простора;

– обавезно је прање и дезинфекција руку уз коришћење средстава за дезинфекцију руку у тоалетима који морају бити снабдевени, као и до сада тоалетним папиром, сапуном и папирним убрусима. Биће појачано чишћење просторија и дезинфекција простора укључујући и кваке на вратима, радне столове, тастатуре, мишеве и осталу радну опрему у канцеларијама и осталим просторијама. Запослени су у обавези и да редовно проветравају свој радни простор природним путем отварањем прозора, као и да сами у зависности од потребе дезинфекционим средством пребришу свој радни сто, монитор, рачунар, кућиште, тастатуру рачунара и миш уз рачунар;

– обавезно је ношење личне заштитне опреме (маски и рукавица) за све запослене као и посетиоце суда. Маска за лице мора добро да пријања за нос и на уста. Особама које се не придржавају ове обавезе неће бити дозвољен улаз у зграду судске јединице;

– забрањује се окупљање у затвореном простору више од пет лица ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите;

– у току рада је неопходно одржавање социјалне дистанце свих присутних на растојању од два метра, при чему се број присутних особа у просторији ограничава на неопходни минимум;

– судије – председници већа су у обавези да организују рад у судници уз примену обавезне социјалне дистанце од два метра, употребу маски, рукавица, а по потреби и визира и да не дозволе да у судници борави особа која се не придржава ових мера;

– сви запослени у судској јединици у Владичином Хану и запослени у органима који су смештени у згради судске јединице у Владичином Хану при Основном суду у Сурдулици, дужни су да се придржавају ове Одлуке као и Правила понашања запослених и странака у згради Основног суда у Сурдулици и у судским јединицама у Босилеграду и Владичином Хану због заштите здравља 07. маја 2020. године.

Овакав начин организације судске јединице Владичин Хан при Основном суду у Сурдулици, траје до доношења Одлуке о укидању ванредне ситуације.

 

 

Подели: