Званично почео са радом нови веб-сајт Националне службе за запошљавање

Нови веб-сајт Националне службе за запошљавање званично је почео са радом на старој адреси – www.нсз.гов.рс и значајно је унапређен у односу на претходни сајт. Нова верзија корисницима нуди бољи преглед садржаја, као и могућност за лакше посредовање при запошљавању. Изглед и функционалност сајта направљени су по узору на друге европске институције које су пандан Националној служби.

Нови сајт редовно се ажурира како би се јавност благовремено информисала о активностима које НСЗ спроводи на пољу запошљавања, као и када су у питању програми и мере којима се повећавају шансе за успешно запошљавање различитих категорија становништва. И незапослени грађани и послодавци сада ће моћи да на једноставнији начин искористе могућности које пружа нови сајт, како би што лакше остварили своје интересе у проналажењу посла или радника.

На новом сајту НСЗ незапосленима и послодавцима доступни су одговори на сва питања која се тичу пријаве на евиденцију, мера активне политике запошљавања, конкурса, подршке у избору или промени каријере, као и остваривања права на новчану накнаду за време незапослености. Такође, у информативним рубрикама могу се наћи и све остале информације, вести и саопштења која се тичу делокруга рада и активности НСЗ на пољу смањења незапослености у нашој земљи.

Израду новог веб-сајта Националне службе за запошљавање подржао је глобални програм Немачке развојне сарадње „Миграције и дијаспора“, који у Србији спроводи ГИЗ, а који остварује добру сарадњу са партнерским институцијама у нашој земљи, пружајући им адекватну подршку у складу са њиховим потребама.

Подели: