Апел грађанима да очисте снег и лед испред својих кућа и локала

У циљу обезбеђивања услова за безбедно одвијање саобраћаја и несметано кретање пешака, Одељење комуналне милиције Градске управе апелује да се са површина јавних намена, коловоза и тротоара, уклоне снег и ледене наслаге, као и леденице са кровова. У складу са важећим прописима, чишћење снега и леда са тротоара испред породичних стамбених и пословних просторија врше власници и корисници стамбених зграда. Строго је забрањено избацивати снег и лед на улице и друге јавне површине.

Власник, односно корисник зграде, дужан је и да уклања леденице са крова зграде, нарочито у случају када је кров окренут према тротоару, односно јавној површини, где леденица може представљати опасност за пролазнике. У случају немогућности уклањања леденица, дужни су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова јавне површине.

Извор: Градски сајт

Подели: