Врање део пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“

У Врању је данас одржан први радни састанак у оквиру пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“, Сталне конференције градова и општина, који се реализује и у Врању. Наташа Окиљ, саветница за родну равноправност и антидискриминацију СКГО рекла је овом приликом да се Град Врање пријавио и од Сталне конференције општина и градова добио пакет подршке.

-Пакет подршке за унапређење родне равноправности и увођење родно-одговорног буџетирања има за циљ да пружи подршку локалним самоуправама да своје поступање ускладе са законодавним и стратешким оквиром који се односи на равноправност полова и подједнако учешће мушкараца и жена у процесима одлучивања. Бројним законима као што су Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о родној равноправности и други установљавају се обавезе које се односе на развој активне политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота. Овај пакет подршке припремљен је тако да јединицама локалне самоуправе пружи подршку у испуњавању законских обавеза – истакла је Наташа Окиљ. А најважније  активности у оквиру реализације овог пројекта су: израда Локалног акционог плана за родну равноправност, подршка за израду Плана управљања ризицима, као и обука и одржавање индивидуалних консултација са задуженим актерима, односно пружање подршке радној групи сачињеној од директних и индиректних буџетских корисника у процесу израде родно одговорног буџета. Данашњем састанку присуствовали су представници различитих институција, такозвани индиректни и директни буџетски корисници, као и представници локане самоуправе Врање, односно Скупштине града и НВО сектора.

Извор: Сајт града Врања

Подели: