Градско веће разматрало Извештаје о раду јавних предузећа и установа

На седници Градског већа чланови су између осталог разматрали Извештаје о раду са финансијским извештајима пословања за 2022. годину јавних предузећа и јавних установа. Извештаји се упућују Скупштини града Врања.

Чланови Градског већа разматрали су на седници Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Врање, за периоде од 01.01. 2022. до 30.09.2022. и од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Прихваћени су Локални оперативни план одбране од поплава за воде другог реда у 2023. години и План заштите и спасавања Града Врања. Градски већници усвојили су и План програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину, као и Решење о образовању Локалне мреже за превенцију и борбу против вршњачког насиља. На седници је разматрана и усвојена и Одлука о одобравању грантова у виду опреме/средстава за рад.

Седница Градског већа одржана је у уторак 4. априла док је конференција за новинаре одржана данас.

 

 

Подели: