Плаћање пореза након смрти пореског обвезника – које су обавезе?

Након смрти пореског обвезника, држалац или наследник непокретности има обавезу да пријави порез на имовину на своје име. Уколико је оставински поступак у току, држалац непокретности подноси пореску пријаву на своје име до окончања оставинског поступка.

Порез  на имовину се умањује за 50 одсто за станове и куће у којима станује порески обвезник , а порески обвезници су дужни да пријаве промену која се десила у току претходне године, а која је од утицаја на висину пореске обавезе. Порез на имовину плаћа се квартално и то у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, тако да рате доспевају око 15. у месецу фебруару, мају, августу и новембру.

Подели: