Размена имовине са „Јумком“ и даље на чекању

Преговори на релацији „Јумко“ и Град Врање око начина и услова измирења обостраног дуговања од око 135 милиона динара, путем уступања појединих објеката локалној самоуправи, још увек су у поступку, кажу надлежни.

Измирења дуговања „Јумка“ према граду треба да се обави путем замене испуњења, тачније уступањем власништва над појединим објектима од које би град могао да има реалне користи, уместо примера докапитализације као што је био случај са „Заваривачем“.

У оптицају су БИЦ зона, базен, поједини грађевински објекти, насеље Черенац и земљиште које није оптерећено хипотеком

Председник Надзорног одбора „Јумка“, Бранислав Поповић нагласио је да разговори Радне групе не могу да буду финилизирани док се не реши питање власништва над непокретном имовином.

Подели: