Продужен рок трајања депоније „Метерис“

Депонија „Метерис“ је прва санитарно еколошка депонија у Србији која се налази у насељу Суви Дол у Врању.

Изграђена је септембра 2002. године средствима прикупљеним од самодоприноса грађана. Рок за употребу депоније за коју је детаљни пројекат урадио Инситут „Кирило Савић“ истиче у овој 2017. години.

Подели: