Спровођење стручног оспособљавања

У току је јавни позив за послодавце за учешће у пројекту “Спровођење стручног оспособљавања у складу са Локалним акционим планом за запошљавање у Врању” преко програма Европски ПРОГРЕС. Пројекат подразумева финансирање трошкова обуке незапослених лица са средњом стручном спремом, која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, код конкретних послодаваца.

Подели: