Одобрено 26 пројеката у оквиру Програма подршке развоју пословне инфрастре

Министарство приврeде суфинансираће у 2017. години са 364,3 милиона динара радове на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословним зонама, као и радове који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем у 26 општина и градова.

Ових 26 пројеката, које су предложиле локалне самоуправе биће суфинансирани у оквиру Програмa подршке развоју пословне инфраструктуре који се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места.

Министарство подржава пројекте локалних самоуправа у износима до 60 одсто од вредности пројекта без ПДВ, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

Суфинансирање је одобрено за седам градова (Ваљево, Врање, Зрењанин, Кикинда, Крушевац, Ужице и Ниш) и 19 општина од којих је шест у групи неразвијених. Саопштено је на сајту Министарства провреде.

Подели: