Једнократна новчана помоћ за социјално најугроженије

Градско веће града Врања образовало је Комисију за доделу једнократне помоћи која је од почетка године доделила скоро два милиона динара једнократне помоћи социјално угроженим грађанима.

Највише захтева које је Комисија за доделу једнократне помоћи разматрала везани су за питање егзистенције али и за трошкове лечења. У зависности од трошкова и процеса лечења суме које су до сада додељиване крећу се од 5000 до 20 000 динара. Постоји јасно утврђен Правилник о критеријумима и мерилима на основу којих се додељује једнократна помоћ.

Из буџета града Врања за 2017. годину опредељено је шеснаест милиона динара за једнократну помоћ.

Подели: