Усвојен нови Статут Спортског савеза града Врања

Спортски савез града Врања одржао је ванредну скупштину у великој сали Скупштине града. Дневни ред садржао је 7 тачака међу којима је најзначајнија усвајање новог Статута Спортског савеза града Врања прилагођеног новом Закону о спорту.

Од 113 делегата Скупштине спортског савеза града Врања ванредној седници Скупштине присуствовало је 68 делагата. На дневном реду је било 7 тачака. Важне тачке дневног реда односиле су се на разматрање и усвајање Извештаја о раду Спортског савеза града Врања између две седнице који је усвојен са 67 гласова за и 1 гласом против, разматрање и усвајање финасијског извештаја и биланса стања за период од 1. септембра до 31. децембра 2016. године који је усвојен једногласно.

Најважнија тачка дневног реда била је усвајање новог Статута Спортског савеза града Врања у складу са новим Законом о спорту. Статут је усвојен са 67 гласова за и 1 гласом против. Нови Статут ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли Спортског савеза града Врања.

Подели: