Заједничка обука српских и америчких војника на полигону „Боровац“

Инжињеријске јединице Војске Србије и Европске команде Оружаних снага Сједињених америчких држава извеле су приказ реализације инжињеријских радова у току заједничке обуке на полигону „Боровац“ код Бујановца. На обуци учествује укупно 29 припадника Војске Србије и 20 припадника Европске команде Оружаних снага Сједињених Aмеричких Држава.

Осим обуке на полигону Боровац део обуке изведен је и на стрелишту Вртогош где су реализовани радови на машинском ископу земљаног материјала а у слободно време органозоване посете културно историјским споменицима и манастирима у околини Врања. У мају месецу планиран је наставак заједничке обуке упућивањем дела припадника декларисане инжињеријске чете Војске Србије у Републику Немачку где је стациониран инжињерисјки батаљон из састава Европске команде оружаних снага Сједињених Америчких Држава.

Подели: