Усвојен Закон о пресађивању људских органа

Скупштина Србије усвојила је у уторак 24. јула Закон о пресађивању људских органа, којим ће се системски решити област донирања органа, а кључна новина јесте у томе што се поједностављује поступак пристанка, јер се свака пунолетна особа дефинише као потенцијални донор.

Донор неће бити само онај ко се томе успротиви током живота, односно ако се томе није изричито успротивио неко од чланова породице. Уколико неко не жели да буде донор, то треба да пријави усмено или писано Управи за биомедицину, која је надлежна за спровођење закона.

Основни разлог за доношење закона јесте повећање донације органа и броја успешно обављених пресађивања органа, уз смањење листе чекања. Законом се детаљно дефинишу услови за донаторство, у које спадају послови даривања, добијања, тестирања, обраде, очувања, складиштења, дистрибуције и примене људских ћелија и ткива од живог или од умрлог.

Закон предвиђа и прецизно дефинисање здравствених институција, и то тако да постоје установа за обављање послова пресађивања органа и болница за даривање органа.

Донеће се и национални програм пресађивања органа, јединствен на територији Србије, с јасним процедурама и поступцима, уз јединствен информациони систем, а надзор над спровођењем закона биће у надлежности Управе за биомедицину.

Извор: Влада Србије

Подели: