Трећа рата пореза до 15. августа

Локална пореска администрација Градске управе града Врања, обавештава све пореске обвезнике да су дужни да до 15. августа, плате трећу аконтацију пореза на имовину физичких и правних лица и накнаде за заштиту и унапређење животне средине по решењу из 2018. године. Редовним и благовременим измирењем пореза, обвезници избегавају гужве приликом плаћања, као и обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За сва спорна питања, порески обвезник се може лично информисати у Градској управи у Одсеку локалне пореске администације, путем телефона: 017/402-392 и 402-397 или путем путем wеб апликације – Мој порез на адреси http://212.200.151.133/dispatch?s=login.

Након брзе регистрације порески обвезници на територији Града Врања добијају увид у комплетне податке о задуживању, о решењима којима су задужени, прегледу тих решења, као и аналитичкој картици по свим основама којима се дуже (у pdf формату).

Извор: Градски сајт

Подели: