Социјалне карте и јединствена база података од 2020. године

Доношење новог Закона о увођењу социјалних карата је у процедури тако да се ради на уређењу законског оквира и активности везаних за израду информационог система. Према Акционом плану до краја 2019. године треба завршити пилотирање делова информационог система, а социјалне карте требало би да заживе од 2020. године.

 

 

Подели: