Усвојен предлог Одлуке о изради нацрта Статута града Врања

На почетку заседања градског парламента верификовани су мандати новим одборницима др Слободану Пејићу и Венету Здравковићу, који су положили заклетву. У наставку је усвојен предлог Одлуке о изради нацрта Статута града Врања и именована Комисија која ће бити задужена за реализацију. По речима градске већнице Данијеле Милосављевић израда овог најважнијег документа условљена је изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, а Скупштина је у обавези да Статут и друге опште акте достави ресорном министарству најкасније у року од шест месеци. Одборници су већином гласова усвојили Предлог одлуке о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације Врањске Бање, као и Предлог одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности на територији града Врања. По речима Мирослава Николића, представника одељења за Општу управу, који је био известилац по овом питању, разлог за доношење ове одлуке је потреба за усклађивањем са новом регулативом закона који уређују комуналне делатности. Овом одлуком дефинисани су вршиоци, процедуре и поступци сахрањивања и одређено је да Град не може донети одлуку о поверавању ове делатности за гробља која су у својини Српске православне цркве без њене сагласности. Одборници су усвојили и предлог Акционог плана Града Врања за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину од 2018. до 2021. године. Образлажући Предлог, заменик градоначелника и координатор пројекта „Реформа пореза на имовину“ Ненад Антић, рекао је да је Град Врање у групи од 45. градова и општина у којима се спроводи овај пројекат, који финансира швајцарска канцеларија за развој и сарадњу СДЦ.

-Циљ пројекта је боља наплата пореза на имовину и успостављање релевантне базе фискалних обвезника, што ће довести до дуплирања пореских прихода, истакао је Антић. Он је додао да је циљ Акционог плана укључивање грађана у одлучивање о томе који ће пројекти бити финансирани средствима од повећања пореза.

-Очекивања су да она, уместо садашњих 85 милиона, достигну износ од 160 милиона на крају 2019. године, рекао је заменик градоначелника Ненад Антић.Такође, донето је и решење о разрешењу заменика градског правобраниоца, решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надорних одбора појединих јавних установа и предузећа и чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Врања.

Подели: