Подршка Владе Швајцарске социјално иновативним пројектима

У оквиру програма „Swiss PRO“ одобрена је подршка Владе Швајцарске вредна 350.000 евра за 26 организација цивилног друштва како би спровеле социјално иновативне пројекте у 48 градова и општина, међу којима су и градови Пчињског управног округа, док техничку подршку намењену локалним самоуправама за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором добија 16 градова и општина у Србији.

Управни одбор програма „Swiss PRO“, који чине представници Швајцарске канцеларије за сарадњу (СЦО), Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), одобрио је предлоге пројеката које су организације цивилног друштва и локалне самоуправе достављале по конкурсима за подршку социјално иновативним пројектима. Подршка вредна између 10.000 и 14.000 евра по пројекту одобрена је за 26 организација цивилног друштва (ОЦД) како би спровеле „нове идеје по мери заједнице“, односно социјално иновативне пројекте намењене рањивим групама.

Једанаест пројеката бавиће се оснаживањем рањивих група кроз обуке, док ће се остали бавити унапређењем доступности јавних услуга за рањиве групе: осам пројеката у фокус ставља приступ социјалној заштити, четири пројекта баве се унапређењем приступа здравственим услугама, док су три усредсређена на образовање.

Подели: