Усвојени извештаји о извршењу буџета

Чланови Градског већа усвојили су на седници, између осталог, Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа, Правилник о ортопедским помагалима која се обезбеђују из буџета Града Врања и Извештаје о извршењу буџета града Врања за период од првог јануара до 30. јуна и од првог јануара до 30. септембра 2018. године. Како је рекао члан Већа Бојан Костић, у првих шест месеци ове године, извршење буџета износило је 1.210.944.000 динара, односно 42.25% од укпних средстава.

-Овај износ у деветомесечном периоду достигао је цифру од 2.113.657.000 динара или 68% укупних средстава, рекао је Костић. Он је истакао да је увођење Централног регистра фактура био финансијски изазов за Град Врање, јер прописује рок од 45 дана за измиривање дугова према добављачима.

-Лично подржавам увођење ЦРФ јер систем подразумева прилагођавање буџета реалним приходима. Међутим, буџет града је у извештајном периоду претрпео и значајна издавања. Тако смо за месне заједнице издвојили 82 милиона за дуг из 2016. године, а одблокирали смо и све школе износом од 20 милиона, рекао је Костић. Он је навео и да очекује повећање прихода од пореза на имовину, на основу увећане базе пореских обвезника и то за око 50 милиона динара. Костић је навео и да је Град Врање, само у 2018. години за исплату кредита издвојио око 440 милиона динара, а непланирани издаци за исплату наслеђених дугова отежаће реализацију и финансирање капиталних пројеката. Град Врање у наредном периоду очекује и плаћање на основу судске пресуде за експропријацију земљишта за изградњу Медицинске школе у износу од 30 милиона динара.

Већници су усвојили и Нацрт Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим град Врање учествује у финансирању активности одржавања, Нацрт Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде, као и Правилник о измени Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за осваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2018. години. Према речима градске већнице Данијеле Милосављевић, на основу ове измене, смањен је износ појединачног давања за покушај вантелесне оплодње са 400.000 на 250.000 динара, али ће обухват броја брачних парова бити већи. Усвојен је и захтев Одсека за образовање, културу, спорт, омладину и информисање за обезбеђивање превоза ученика који похађају наставу у Специјалној школи „Бубањ“ у Нишу.

Подели: