Информације о порезу преко Јединственог информационог система

Локална пореска администрација Градске управе града Врања, обавештава све пореске обвезнике да су Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима од 1. јануара 2019. године доступне грађанима, привреди и државним органима преко Јединственог информационог система локалне пореске администрације (HTTPS://LPA.GOV.RS). Корисници који су у претходном периоду већ регистровани у ЛПА и имају отворено корисничко име и шифру, могу приступити наведеном порталу, а нови корисници налог за приступ (корисничко име и шифру) отварају у локалној пореској администрацији. Централизација података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину.

За сва спорна питања, порески обвезник се може лично информисати у Градској управи у Одсеку локалне пореске администације, путем телефона: 017/402-392, 402-397, 402-331 или путем емаил-а лпа@врање.

Извор: Градски сајт

Подели: