Завршена седница Скупштине града

У наставку данашњег заседања локланог парламента одборници су разматрали и  усвојили Извештаје о раду са финансијским извештајима пословања за 2018. годину јавних предузећа: Водовод, Комрад, Нови дом, Урбанизам и изградња града Врања, Управа Бање, Паркинг сервис и Привредно друштво “Слободна зона Врање”. Након тога, усвојени су Извештаји о раду јавних установа: Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга социјалне заштите, Позориште “Бора Станковић”, Јавна библиотека “Бора Станковић”, Народни музеј Врање, Народни универзитет, Историјски архив “31. јануар”, ШАФ, Туристичка организација града Врања, Регионални центар за таленте и  Спортска хала.

На данашњој седници дата је и  сагласност на Предлоге одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања, о покретању поступка отуђења станова из јавне својине града, о утврђивању некатегорисаних путева на територији града и Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града. Одборници градског парламента усвојили су и Предлоге одлуке о изменама и допунама одлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији града, о организацији ГУ града Врања, о градском правобранилаштву и јавним признањима.

Усвојени су и Предлози Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, Програма подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја града за ову годину, као и Локалног оперативног плана одбране од поплава на територији града за воде II реда у 2019. години. Прихваћена су и Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини са појединих катастарских парцела и усвојен је Програм уређења грађевинског земљишта за 2019. годину.

Извор: Сајт града Врања

 

Подели: