Јавни позив за подстицаје пољопривредницима

Градско веће дало је сагласност да се распише Јавни позив за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години на територији града Врања. Реч је о финансијској подршци пољопривредним произвођачима са територије града Врања у унапређењу пољопривредне производње, а средства за ову намену планирана су у буџету града за 2019. годину и биће реализована у етапама.

Право на подстицаје, под условима и на начин утврђен Правилником, имају породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Пријаву за доделу подстицаја могу да поднесу носиоци или чланови пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији града Врања. Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе као финансијска подршка регистрованим пољопривредним газдинствима у унапређењу и проширавању пољопривредне производње за инвестирање у регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава) и набавку квалитетних приплодних женских телади млечних раса говеда.

Пријаве са комплетном документацијом подносе се на писарници Градске управе и достављају Комисији на разматрање. Рок за доставу пријава је 15 дана од дана објављивања на званичном сајту града.

Подели: