Заказана седница градског парламента

У среду 25. јуна биће одржана седница градског парламента на којој ће бити разматране 34 тачке. На дневном реду је Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Врања за 2018. годину као и Предлог одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права својине над зградом „Харемлука“ и земљишта уз овај објекат у јавну својину града Врања без накнаде непосредном погодбом. Такође, одборници ће на овај седници разматрати и Предлог Одлуке о димничарским услугама, Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља.

Одборници ће се изјаснити и о Предлогу Одлуке о проширењу подручја Слободне зоне Врање и Предлогу годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Врања за 2019. годину.

Подели: