Градско веће усвојило Програм којим се предвиђа више локација за киоске у граду

На 175. седници Градског већа, прихваћен је Нацрт Програма постављања и уклањања привремених објеката на територији Града Врања. Овим програмом предвиђен је већи број локација за кисоке, а повећан је и број киоска који се могу поставити у граду. Претходни Програм подразумевао је 29 локација за постављање објеката, док нови предвиђа 32. Такође, предвиђене су и локације за 105 киоска, уместо 92, а Програм обухвата и 37 локација за постављање билборда.

Подели: