Град расписао оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Град Врање расписао је оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Врања. Понуде се могу достављати до 16. септембра до 12 часова. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити на сајту града (http://www.vranje.org.rs/dokumenta.php?id=8012) и у згради Градске управе града Врања, канцеларија бр. 37 улица Краља Милана број 1, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Додатне информације могу се добити на број телефона: 017 402348.

Извор: Градски сајт

Подели: