Почеле припреме за други ребаланс буџета

Одељење за финансије и привреду Градске управе директним и индиректним корисницима буџета града Врања упутило је позив за доставу предлога за припрему Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2019. годину. Основни циљеви овог ребаланса су корекција финансијских планова буџетских корисника за очекивана средства од донација и трансфера од стране надлежних министарстава до краја године и повећање плата корисника буџетских средстава односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање почев од плате за новембар 2019. године, а на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему. Сви буџетски корисници су у обавези да до 18. октобра Одељењу за буџет и финансије доставе предлоге за усклађивање додељених апропријација у својим финансијским плановима.

Извор: Градски сајт

Подели: