Болничка лабораторија опремљена савременим уређајем за биохемијске и имунохемијске анализе

Служба за клиничко-биохемијску лабораторију при Општој болници у Врању у просеку на дневном нивоу прими од 150 до 200 како амбулантних, тако и болничких пацијената. Раде све анализе које су им према Правилнику Републичког фонда за здравствено осигурање дозвољене као секундарној установи. Имају сменски рад, али дежурства су двадесетчетворочасовна. Пацијенти који живе ван Врања немају обавезу да закажу преглед, већ је довољно да се појаве са упутом од 7 до 9 сати ујутру.

Апаратура којом је опремљена болничка лабораторија је најновијег датума, што је веома битно у дијагностици. Савремени уређај за биохемијске и имунохемијске анализе који они поседују се сем Врања може наћи једино у Клиничким центрима Београд и Нови Сад.

У болничкој лабораторији тренутно ради троје специјалиста клиничке биохемије, три високообразована биохемичара сарадника и 25 лабораната. Међутим, према речима начелника др Станише Станојева, потребно је упошљавање новог кадра како би се функционисало растерећеније.

Подели: