Лиценца за Прихватилиште за жртве насиља у породици

Јавној установи Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врањеод стране ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издата је лиценца за пружање услуге социјалне заштите – Прихватилиште за жртве насиља у породици.

Средином септембра ове године, установа је добила и лиценце за пружање услуга: Прихватилиште за одрасла и стара лица, Дневни боравак за децу, младе и одрасле са инвалидитетом, Лични пратилац детета и Помоћ у кући за одрасла и стара лица, тако да је практично заокружен поступак лиценцирања свих услуга социјалне заштите које пружа ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање.

Извор: Градски сајт

Подели: