Усвојена Одлука о потписивању Споразума о стратешком партнерству „ComNet“-а и ПРОУНС-а

У Београду је одржано редовно заседање Скупштине Удружења електронских медија „ComNet“, на коме је, између осталог, усвојена Одлука о потписивању Споразума о стратешком партнерству овог удружења са ПРОУНС-ом.

Потписнице овог документа констатовале су да су им програмски циљеви и задаци истоветни или компатибилни. „ComNet“ и ПРОУНС сагласни су да је Споразум отворен за приступање свим осталим сродним удружењима који имају сличне програмске циљеве, како би сви заједно дали допринос уређењу медијске сцене у Србији.

На скупштинском заседању Удружења електронских медија „ComNet“ усвојени су Записник са претходне седнице Скупштине одржане 30.11.2018. године, Извештај о раду Удружења у претходних годину дана, Финансијски извештај, План рада за 2020. годину, а било је речи и о сарадњи са другим удружењима, организацијама и институцијама.

Подели: