Пета лиценца за Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању

Јавна установа Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању је од ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, добила и пету лиценцу за пружање услуга социјалне заштите – Прихватилиште за жртве насиља у породици. Ова установа је у протеклом периоду добила четири лиценце, што је чини једином установом у Србији по броју издатих лиценци за пружање социјалних услуга.

Подели: