У току јавни позив за стручну праксу

На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализациjи програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину, а у складу са одлуком Градског већа о усваjању Локалног акционог плана запошљавања, Град Врање и Национална служба за запошљавање расписали су Jавни позив за организовање Програма стручне праксе у 2019/2020. години.

Подели: