Индивидуални разговори са кандидатима за чланство у ЛАФ-у

Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Града Врања, обавила је индивидуалне разговоре са кандидатима за чланство у Локалном антикорупцијском форуму, ЛАФ-у.

-Сврха ових разговора била је утврђивање и оцењивање знања кандидата о антикорупцијским документима и прописима, познавању докумената и прописа који уређују систем локалне самоуправе, као и информисаности о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу. Такође, на овај начин желели смо да утврдимо и личну мотивисаност кандидата за чланство у ЛАФ-у, предлоге за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, виђење места, улоге и активности ЛАФ-а, као и њихово искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције – нагласио је председник Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, Ненад Антић. Након већања и гласања Комисије 5 најбоље оцењених кандидата биће чланови овог тела.

Подели: